Pagdating ng islam sa kaplan

Nang ika-15 siglo ng Gregoryong kalendaryo ang pamumuno ng Islam ang nakaluklok sa Espanya at ang mga Muslim ay nagtatag ng mga sentrong pangkaalaman na umani ng pagkilala sa lahat ng mga kilalang nasyon sa panahong yaon.

Walang naging “Panahon ng Kadiliman” (Dark Ages), para sa mga Muslim sa Espanya at yaong mga nabuhay doon na kasama nila ang dumanas ng katulad sa ibang bahagi ng Europa.

Ito, higit sa lahat, sa tulong ng mga Muslim na manlalayag at ng kanilang mga imbensyon na si Magellan ay nagawang bagtasin ang Cape ng Good Hope, at Da Gama at si Columbus ay mayroong mga Muslim na manlalayag na lulan ng kanilang mga barko.

pagdating ng islam sa kaplan-40pagdating ng islam sa kaplan-44pagdating ng islam sa kaplan-78

Ang Espanya ay pinamunuan ng mga Muslim sa ilalim ng bandera ng Islam sa mahigit na 700 na taon.

Sa pamamagitan din ng astronomiya ang mga Muslim ay nagagawang malaman ang tumpak na kinaroroonan ng Qiblah, upang humarap sa Ka’bah sa Makkah, sa oras ng pagdarasal.

Ang pinakatumpak na kalendaryong solar, higit na mahusay sa Julian, ay ang Jilali, ginawa sa ilalim ng pangangasiwa ni Umar Khayyam.

Ang mga Muslim ay nasanay din sa mahabang mga paglalakbay upang makipagkalakalan at upang isagawa din ang Hajj at ipalaganap ang kanilang relihiyon.

Ang Islamikong imperyo na nakakalat sa malalayo ay nagbigay ng kakayahan sa mga pantas na mananaliksik upang makatipon ng malaking bilang ng heograpiko at klimatikong kaalaman mula sa Atlantiko hanggang sa Pasipiko.

Leave a Reply